Call us from USA: 1 (347) 352 3573 (during Yangon day time)
Yangon Office: (95) 9799 230 125

 

ทัวร์พม่า - Myanmar Travel, วีซ่า, โรงแรม, รถเช่า, จองตั๋วเที่ยวบินภายในประเทศ, ทัวร์บริการท่องเที่ยว

ดินแดนแห่งเจดีย์

พม่าพม่า เดิมมีวัฒนธรรม เก่าแก่และป ระเพณีทางศาสนาที่มี persisted ขวาผ่านมาจนถึง ปัจจุบันเป็นปร ะเทศของการแข่งขันที่แตกต่าง กันและ creeds แต่น้อยเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับบางส่วนขอ งชนกลุ่มน้อย

คนที่เคยได้ยินของพม่ารู้ว่ามัน เป็น"ดินแดนแห่งเจดีย์"หรือ"Golden Land" ซึ่งมีการเชื่อมโยงมากกว ่าปกติกับพม่าทัวร์ขอขอบคุณที่มีอำ นาจเหนือกว่าของพุทธศาสนาที่ท่องเที่ยวจะพบตัวเลือกระหว่างหลายพันวัดและศาลเจ้า


ภูมิศาสตร์

โดยมีขนาดพื้นที่ของ 676577 ตารางกิโลเมตร (261,228 ตารางไมล์), พม่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาบสมุทร -- เกือบสามเท่าของสหราชอาณาจักร ในทางตะวันออกเฉีย งเหนือเส้นขอบบนจีน, ลาวและไทยและใ นทางทิศตะวันตกในประ เทศบังคลาเทศและอินเดียในขณะ ที่ชายฝั่งทางตอนใต้อยู่บนอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน วันนี้ประเทศมีประชากร 53 ล้านคน, เพื่อนบ้านไทย, ลาว, บังคลาเทศอินเดียและจีน นอกเหนือจากชายฝั่ง 1,400 ไมล์ยาว (2,252 กิโลเมตร), พม่าล้อมรอบด้วยภูเขารูปเ กือกม้าแหวนที่รู ปแบบธรรมชาติของเส้นขอบเกือบ 4,000 ไมล์ (6,436 กิโลเมตร) กับประเทศเพื่อนบ้าน แม่น้ำสายหลักคือ Ayeyarwady (Irrawaddy), Chindwin, Thanlwin (สาละวิน) และ Sittaung ส่วนล่างของหุบเขา Ayeyarwady โดนไซโคลนทำลายล้าง, Nargis, ในปี 2008

และประชากรกลุ่มชาติพันธุ์

มี 135 อย่างเป็นทางการได้รับการยอมรับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศพม่า; multiracial ในรัฐซึ่งกว่า 100 ภาษาและภาษาถิ่นเป็นภาษาพูด คนส่วนใหญ่ประมาณ 70% พม่ามี (ที่เรียกว่าชาวพม่าหรือ Bama) ชนกลุ่มน้อยคนที่ใหญ่ที่สุดเป็น Shan (8.5%), Kayin (กะเหรี่ยง) (62%), ยะไข่ (Arakanese) (4.5%), จันทร์ (2.4%), จีน (2.2%) และ กะฉิ่น (1.4%) ส่วนใหญ่ของผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน ระหว่าง 1% และ 2% ของประชากรมีประมาณว่าอินเดียและจีน

Languages

ภาษาหลักคือพม่า (พม่า) ซึ่งเป็นของ Tibeto - ภาษาพม่า ในครอบครัวเช่นเดียวกับยะไข่ (Arakanese), ชิน, คะฉิ่น อาข่า , ลีซู, ลาหู่และนาค Mon, วาและ ปะหล่อง ภาษาเขมรพูด - Mon, ในขณะที่ชาวไทใหญ่อยู่ในกลุ่มใต้ ภาษาของ Kayin (กะเหรี่ยง), Kayah (Karenni) และปะโอไม่ขึ้นอยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้


ศาสนา

ส่วนใหญ่ศาสนากับ 89%, เป็นผู้ติดตามของพุทธศาสนาเถรวาท บาง 4% ของประชากรการปฏิบัติศาสนาอิสลามและอีก 4% ศาสนาคริสต์


ภาพรวมการท่องเที่ยว

หรือไม่นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปยังประเทศพม่า ได้รับการถกเถียงกันมาเกือบสองทศวรรษ บางคนยืนยันการเดินทางไปยังประเทศพม่า จะมีประโยชน์กับรัฐบาลผู้สนับสนุนสหรัฐฯเรียกร้องในการลงมาพม่าที่ดีกว่ าสำหรับชีวิตของคนในท้อง ถิ่นจึงได้รับการเปิดรับข่าวสารมากขึ้นใน โลกภายนอกและในคืนนักท่อ งเที่ยวจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพม่า สิ่งที่โน้มน้าวมีการใ ช้งานที่นี่และมีผู้เข้าชมคว รจะมีทราบและตร ะหนักถึงการเลือกของพวกเข าในขณะที่เดินท างในประเทศพม่า


สถิติการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวของประเ ทศพม่าช้าจะถูกให้ความสำคัญมันสมควรแม้จะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและการ ลงโทษทางเศรษฐกิจบั งคับจัดเก็บในประเทศ ตามสถิติ 227,400 นักท่องเที่ยวเยือนประเทศในปี 2009 มันเป็นเพิ่มขึ้น 25% จาก 2,008 รวม 47,161 นักท่องเที่ยวยุโรปเข้าพม่าในปี 2009 คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมด ฝรั่งเศสสร้างขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มของผู้เข้าชมในยุโรปกับ 10,225 ผู้เข้าชมตามด้วย 8,788 ผู้เข้าชมเยอรมัน มีผู้เข้าชม 14,400 คนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 148,000 บางของผู้เข้าชมปีที่แล้วมา จากประเทศในเอเชียรวมทั้งจากประเทศไทยและ 42,700 23,634 ผู้เข้าชมจากประเทศจีน ในทางกลับกัน, ใกล้เคียงประเทศไทย enjoys ประมาณ 14 ล้านของนักท่องเที่ยวทุกปีในขณะที่ 3.77 ล้านนักท่องเที่ยวเข้าเ ยี่ยมชมเวียดนามในปี 2009


สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

พุกาม

Bagan, สัญลักษณ์ของ วัฒนธรรมพม่า และเอกลักษณ์ของตนเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของการท่องเที่ยวพม่า วัดและเจดีย์ในพุกามถูกสร้างขึ้นหนึ่ง พันปีที่ผ่านมาที่ธรรมดาของกลางพม่า มันจะชอบเห็นหลายร้อยนครวัดได้ในที่เดียว พุกามเป็นชื่อเสียงสำหรับจำนวนและขนาดของแต่ละวัด มีจำนวนมากถึง 4,400 วัดที่อยู่ในพุกาม ส่วนใหญ่ของอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างความสูงของอาณาจักรแรกของพม่า (ศตวรรษที่ 11 และ 13) พุกามถูกส่งไปเป็นมรดกยูเนสโก แต่ไม่ได้กำหนดให้เป็นมรดกโลก หลายคนคาดเดาของการเ มืองเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลสำหรับการยกเว้น


ย่างกุ้ง

ใน ย่างกุ้ง , เมืองหลวงเก่าของพม่าอร่าม Shwedagon Pagoda dominates เมืองเส้นขอบฟ้าของ เจดีย์อันงดงามนี้เป็นอาคารที่ศั กดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาในป ระเทศพม่าที่มีพระธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐา นอยู่ภายใน กับผู้เข้าชมจากต่างป ระเทศเป็นเจดีย์ที่ดีที่สุดของ พม่าศิลปะ และวัฒนธรรมสิ่งที่ล้อมรอบ มันเป็นพิพิธภัณฑ์ ตามความเป็นจริง ของด้านวัฒนธรรมของพม่า

 


แมนดาเลย์

แมนดาเลย์ , กษัตริย์ถิ่นที่อยู่ของพม่าที่ผ่านมาเป็นเมืองที่ใหญ่เป ็นอันดับสองในประเทศพม่า พาเลซทำหน้าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ Rudyard Kipling ของบทกวี"Mandalay"และถนนเพื่อ Mandalay เพลงโดย Frank Sinatra ให้โลกระแคะระคายครั้งแรกของเมืองแปลกใหม่ สถานที่อื่น ๆ ที่รู้จักกันดีใน Mandalay รวม Great Mahamuni รูปเจดีย์ Kuthodaw, Kyauktawgyi เจดีย์, แมนดาเลย์ฮิลล์ และบางวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเช่น Shwenanadaw และ Atumashi ในเจดีย์ Kuthodaw มี 729 แผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ของหินที่สาม Pitakas (คำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า) ได้รับการจารึกไว้เป็น แมนดาเลย์ยังเป็นสถานที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนของพระสงฆ์สามารถพบได้ในโลก


ทะเลสาบอินเล

ทะเลสาบอินเลทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศพม่า มันอยู่กว่า 2,900 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลและล้อมรอบด้วยภูเขา นักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อศึกษา Bagan วัดเก่าแก่ แต่พวกเขาเดินทางไปอินเลเพลิดเพลินไปกับความสงบ, เงียบสงบ, อากาศดีและความงามของธรรมชาติ ต้องมีสถานที่ที่แน่นอนไม่กี่ที่สามารถเอาชนะ Inle ในการให้การพักผ่อนและนันท นาการให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางจะเบื่อ ความเร็วในการพายเ รือในพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลชัดเจนและความสง บของน้ำในช่วงที่ภูเขาสีฟ้า เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นไม่ค่อยพบในเมืองน่าเบื่อชีวิต